Pielęgniarki

 
spec.piel. Iwona Zub
Kierownik Personelu Pielęgniarskiego
 
pielęgniarka Dorota Błoniarczyk
pielęgniarka Irena Kołodziej
pielęgniarka Renata Ryba
położna dypl. Katarzyna Wcisło
pielęgniarka Krystyna Węglarz
pielęgniarka Bożena Zalewska